Υπηρεσίες Υποστήριξης


Είναι κοινό μυστικό ότι η επιτυχία στη μηχανογράφηση μιας επιχείρησης στηρίζεται στη διαρκή υποστήριξη. Για το λόγο αυτό για εμάς στη VitaNet η δουλειά δεν σταματάει στην υλοποίηση του έργου, αλλά αντίθετα, το μεγαλύτερο κομμάτι της τότε ξεκινάει. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, αλλά κυρίως μετά την παράδοση του έργου, μας ενδιαφέρει η υποστήριξη του πελάτη.
Πολλά έργα με άριστη παραμετροποίηση και υλοποίηση ναυαγούν ή υπολειτουργούν λόγω περιορισμένης ή προβληματικής υποστήριξης. Στη Vitanet εγγυούμαστε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Η υπηρεσία υποστήριξης του πελάτη αποτελεί βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων μας, καθώς και της πολιτικής της εταιρίας μας, η οποία είναι κατά βάση πελατοκεντρική. Οι έμπειροι σύμβουλοι και τεχνικοί μας υποστηρίζουν τον πελάτη, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη στον καλύτερο δυνατό χρόνο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες υποστήριξης μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  •     συμπληρωματική εκπαίδευση
  •     αξιοποίηση νέας λειτουργικότητας νέων εκδόσεων του λογισμικού
  •     επέκταση λειτουργικότητας λόγω νέων αναγκών
  •     αλλαγές επιχειρηματικών διεργασιών σε υπάρχουσες διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται
  •     βελτιστοποίηση της διοικητικής πληροφόρησης.Οι ανάγκες υποστήριξης καλύπτονται μέσω:

  •     υποστήριξη απομακρυσμένης λειτουργίας
  •     υποστήριξη στα γραφεία του πελάτη


και παρέχονται είτε μέσω συμβολαίων συντήρησης-sla, είτε κατά απαίτηση-on demand.