Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού


Στην περίπτωση που ο υπάρχων σχεδιασμός και προγραμματισμός του λογισμικού δεν εξυπηρετεί κάποιες από τις ανάγκες και τις διαδικασίες του πελάτη, στη VitaNet έχουμε τη λύση. Η έμπειρη ομάδα συμβούλων και τεχνικών που διαθέτουμε αναλαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες αυτές με την ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών (customs), που δεν παρέχονται στην standard έκδοση και λειτουργικότητα του λογισμικού. Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται με τεχνολογίες και μεθοδολογία που ακολουθεί ο αντίστοιχος  κατασκευαστής του λογισμικού και ειδικές λειτουργίες (customs) υλοποιούνται βάσει προδιαγραφών που συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών κατά τις φάσεις Ανάλυσης.
Στη Vitanet έχουμε υλοποιήσει πλήθος έργων και εξειδικευμένων λύσεων, σε περιπτώσεις που οι default εκδόσεις των λογισμικών δεν ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών. Για μας η μηχανογράφηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που απαιτεί προσοχή, συνεχή παρακολούθηση, διαρκή προσαρμογή και ευελιξία και για το λόγο αυτό είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, προκειμένου οι πελάτες μας να μείνουν ικανοποιημένοι. Στη VitaNet βάζουμε τα δυνατά μας για να πραγματοποιήσουμε κάθε σας ανάγκη.