Υπηρεσίες ΥλοποίησηςΗ υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής στην επιχειρηματική διαδικασία, αποτελεί βασική δραστηριότητα της VitaNet. Οι Υπηρεσίες Υλοποίησης στοχεύουν στην προσαρμογή του λογισμικού στις συγκεκριμένες ανάγκες και διαδικασίες του πελάτη και περιλαμβάνουν:

    ·         την αρχική εγκατάσταση του λογισμικού
    ·         τη μεταφορά δεδομένων από προηγούμενα συστήματα
    ·         την παραμετροποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών
    ·         την εκπαίδευση χρηστών
    ·         την έναρξη λειτουργίας του λογισμικού (Go Live)

Στη VitaNet αναγνωρίζουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τις διαδικασίες του πελάτη με κάθε λεπτομέρεια. Παραμετροποιούμε και προσαρμόζουμε το λογισμικό σε αυτές τις ανάγκες, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία μας στην οργάνωση πλήθους επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων και δραστηριοτήτων. Επιλέγουμε το, κατά περίπτωση, βέλτιστο λογισμικό για την κάθε εγκατάσταση και εκπαιδεύουμε τους χρήστες με ένα και μοναδικό στόχο, την ικανοποίηση του πελάτη μέσα από το άριστο αποτέλεσμα. Παράλληλα, ενημερώνουμε συνεχώς τον πελάτη για τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση του στο πλέον καινοτόμο επιχειρησιακό περιβάλλον και να αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρα πιστοποιημένα στελέχη, τόσο σε επιχειρησιακές διαδικασίες, όσο και σε τεχνικό επίπεδο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υλοποίηση έργων με τα βέλτιστα αποτελέσματα. Οι σύμβουλοι μας στην διάρκεια της πολύχρονης πορείας τους στο χώρο, έχουν εκπαιδεύσει περισσότερα από 2000 στελέχη επιχειρήσεων στην αγορά, αριθμός που υποδεικνύει την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι πελάτες μας, αλλά και την επιτυχία σε αυτό που κάνουμε.