Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


H Vitanet δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής τα τελευταία 20 χρόνια προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Εκμεταλλευόμενη την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών και συνεργατών της λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας την καταγραφή αναγκών , την ανάλυση απαιτήσεων, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την υλοποίηση του πληροφοριακού τους συστήματος. Οι άνθρωποι της Vitanet προσαρμόζονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη, ταυτόχρονα, όμως, ακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς και πραγματοποιούν προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη τους.Είναι γνωστό πλέον ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αγοράς είναι συνεχώς αυξανόμενες. Η αναζήτηση αφενός της ποιότητας και αφετέρου της εξειδίκευσης, αποτελεί στόχο των σύγχρονων επιχειρήσεων.


Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ; ΑΔΙΑΚΟΠΗ.


Παρακολουθώντας λοιπόν συστηματικά τις ανάγκες αυτές της αγοράς και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της, η Vitanet παρέχει υπεύθυνη και γρήγορη εξυπηρέτηση τόσο των συνεργατών όσο και των πελατών της.Το πλέον συνεργάσιμο και καταρτισμένο προσωπικό της, έχει στη διάθεσή του την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές.


ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Vitanet στηρίζεται στην ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παροχή κάθε είδους λύσεων υψηλής τεχνολογίας / πληροφορικής /επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο στην σύγχρονη επιχείρηση. Σε μια εποχή που η αξιοποίηση όλων των σύγχρονων διαθέσιμων τεχνολογιών είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης, ο στόχος και το όραμα μας είναι, να είμαστε ο καταλληλότερος συνεργάτης σας.

Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε έμμεσα στην βελτίωση και ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της κοινωνίας μέσα στην οποία όλοι δραστηριοποιούμαστε.