Το λογισμικό Soft1 παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική δόμησή του, τις τεχνολογίες που ενσωματώνει και τις λειτουργίες που ικανοποιεί.Αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες λύσεις business λογισμικού, καθώς σχεδιάστηκε από την αρχή με βάση πραγματικά υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και αξιοποιώντας τα καλύτερα τεχνολογικά εργαλεία.Οι τεχνολογίες που αξιοποιεί το Soft1 επιτρέπουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων και έχουν μειωμένες απαιτήσεις για bandwidth δικτύου.Η ευελιξία αυτή καθιστά το Soft1 την ιδανική λύση τόσο για μικρότερες εταιρείες με απλές ανάγκες, όσο και για μεγάλες επιχειρήσεις με πιο σύνθετες απαιτήσεις. Είναι ιδανικό για ομίλους εταιρειών, αλλά και για μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις, μονάδες παραγωγής, επιχειρήσεις franchise, αλυσίδες καταστημάτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κλπ, προσφέροντας οφέλη όπως:Αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάπτυξης, μεθοδολογιών και σύγχρονων τεχνολογιών.Ανάπτυξη εφαρμογών με βάση διεθνή standards που επιβάλλουν ποιοτικά πρότυπα, από τον αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής και σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης.Χρήση κοινής πλατφόρμας εκτέλεσης – SoftOne Business Explorer (Player) – που ομογενοποιεί την ανάπτυξη, τυποποίηση, εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση των εφαρμογών.Αξιοποίηση του SoftOne Business Explorer προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος προσαρμογής λειτουργιών σε νέες ή ειδικές απαιτήσεις.Δυνατότητα επιμερισμού της επεξεργαστικής ισχύος ή/και της βάσης δεδομένων σε περισσότερους του ενός server για αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος.
Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις,κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών. Η SiEBEN είναι ειδικευμένη στους τομείς: Communications, Datacenter, ApplicationIntegration, Volume Licensing, Hosting, Devices and Deployment, ApplicationDevelopment, Collaboration and Content, Cloud Platform, Small & MidmarketCloud Solutions. Επίσης,η SiEBEN είναι:

·        Cisco Silver Partner με advanced specialization σε IP Telephony, UnifiedCommunications, Security, Wireless, Routing & Switching
·        EMC Affiliate Partner με ειδίκευση σε λύσεις Unified Storage & Backup
·        HP Gold Partner με ειδίκευση σε λύσεις blade servers, storage & networking
·        SAP partner στο Enterprise Mobility
·        IBM Business Partner με ειδίκευση σε λύσεις CustomerEngagement και IBM SaaS
·        Διατηρεί στενή συνεργασία με τη Vodafone Hellas στιςcloud υπηρεσίες.

 

Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς:

  • Systems Integration
  • Business Software
  • Digital Marketing.


Η Unisoft κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη.Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιριών του Ομίλου, με κύριο αντικείμενο τους την Πληροφορική, είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση όλου του ειδικευμένου, επιστημονικού δυναμικού σε ένα φορέα. Επιχειρηματικός στόχος, η δημιουργία μιας ισχυρής δύναμης, που με τη γνώση και την εμπειρία της παρέχει ολοκληρωμένες συνδυαστικές λύσεις, ανταποκρίνεται σε έργα μεγάλης κλίμακας, σχεδιάζει και παράγει πρωτοποριακά προϊόντα, εφοδιάζει τις σύγχρονες επιχειρήσεις με εργαλεία, διαδικασίες, μεθόδους και πληροφορίες, που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δίνουν νέα προοπτική ανάπτυξης. Αντικείμενο δραστηριότητας της Unisoft αποτελεί η παροχή εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων & επικοινωνιών, εκπαίδευσης & υπηρεσιών, μέσω ενός μεγάλου οργανισμού, που προηγείται των εξελίξεων στην αγορά Πληροφορικής. Παρακολουθώντας συστηματικά τις ανάγκες της αγοράς και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της με πρωτοποριακά προϊόντα, η Unisoft αποκτά οικονομικά μεγέθη που της δίνουν τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με πολυγλωσσικές εφαρμογές ανοιχτής αρχιτεκτονικής που λειτουργούν στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες, υποστηρίζει τεχνολογικά τις επιχειρήσεις στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ επεκτείνεται δυναμικά και σε άλλες χώρες. Πρωτοποριακή σε αντιλήψεις και πρακτικές, η Unisoft εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική, αποτελώντας σημείο αναφοράς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.