Συστήματα ασφαλείας


Συστήματα ασφάλειας από επωνύμους κατασκευαστές και σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του συναγερμού από έμπειρους τεχνικούς σας προσφέρουμε μια αξιόπιστη και βιώσιμη λύση για την ασφάλεια σας
Τα συστήματα συναγερμού που έχουμε επιλέξει εκτός από ποιότητα κατασκευής έχουν όλες τις λειτουργίες που πρέπει να έχει κάθε σύγχρονο σύστημα ασφάλειας ,και είναι φιλικά στον τελικό χρήστη.
Καθώς οι μικρές εταιρίες αναπτύσσονται και αυξάνουν τον αριθμό των υπολογιστών που χρησιμοποιούν, διαπιστώνουν ότι τα προβλήματα στην διαχείριση ενός peer-to-peer δικτύου αυξάνονται παράλληλα. Στην πράξη, όταν οι υπολογιστές ξεπεράσουν τους πέντε με έξι, αρχίζουν να γίνονται ελκυστικά τα οφέλη από την εγκατάσταση ενός server, ο οποίος προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως η ασφαλής πρόσβαση στο Internet, η ασφαλής πρόσβαση των χρηστών από μακριά στις εφαρμογές του γραφείου τους, η αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού των υπολογιστών, η κοινή χρήση φακέλων και συσκευών (πχ, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ), ο καθορισμός και η επιβολή πολιτικών ασφαλείας κλπ.

Παράλληλα, καθώς οι εταιρίες βλέπουν τα οφέλη των λύσεων αυτών, επενδύουν σε νέα προϊόντα τα οποία τους δίνουν πρόσθετα πλεονεκτήματα, ενώ και οι εταιρίες λογισμικού αυξάνουν τις λύσεις που διαθέτουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η διαχείριση της υποδομής αυτής να καθίσταται διαρκώς περισσότερο πολύπλοκη και να απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο συνήθως οι εταιρίες αυτές δεν διαθέτουν. Ακόμη και μεγαλύτερες εταιρίες πολλές φορές προτιμούν για λόγους κόστους να απασχολούν προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές εργασίες διαχείρισης του δικτύου και να αναθέτουν τις πλέον απαιτητικές εργασίες σε εξειδικευμένες εταιρίες.

Η Vitanet μπορεί να σας βοηθήσει είτε δεν έχετε τεχνικό προσωπικό και χρειάζεστε να αναθέσετε την εγκατάσταση και διαχείριση του server σας, είτε ζητάτε έμπειρους μηχανικούς οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στην δεύτερη περίπτωση μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να λύσουμε τυχόν υπάρχοντα προβλήματα, να σας συμβουλεύσουμε για τις δυνατές επιλογές σας προκειμένου να επιτύχετε με τον καλύτερο τρόπο την κάλυψη των απαιτήσεών σας και να συνεργαστούμε από τη διαδικασία του σχεδιασμού έως την τελική υλοποίηση και υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συνεργασία μαζί μας ώστε το αποτέλεσμα να είναι απολύτως λειτουργικές και καλά ελεγχόμενες server-based υπηρεσίες.

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με εγκατάσταση ή διαχείριση servers μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χωρίς αυτό να σας δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση, προκειμένου να δούμε μαζί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η Vitanet έχει εξειδικευθεί στην μελέτη, τοποθέτηση και υποστήριξη συστημάτων συναγερμού μεγάλων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων αλλά και όλου του εύρους των κατοικιών.

Πρωτοπόρος στον τομέα των συστημάτων ασφαλείας στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό κατέχοντας ηγετικό ρόλο.

 

Επίσης προσφέρει επιπλέον προστασία και ασφάλεια συνδέοντας τα συστήματά της με το 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων.