Εγκατάσταση Δικτύου


Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet. Η δημιουργία του τοπικού δικτύου αρχίζει από την επιλογή του τύπου σύνδεσης: ασύρματο (wireless network - wifi) ή ενσύρματο.

Εγκατάσταση ενσύρματου τοπικού δικτύου στην επιχείρηση


Η εγκατάσταση δικτύου με την τεχνολογία Ethernet (ενσύρματο δίκτυο) αποτελεί την πιο δημοφιλή λύση για εταιρικά δίκτυα. Για τη δημιουργία ενός απλού ενσύρματου τοπικού δικτύου χρειάζεται η προμήθεια ενός Hub και η κατασκευή και η τοποθέτηση καλωδίων (συνήθως τύπου RJ45). Σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα δικτύωσης της εταιρίας μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικές συσκευές αλλά είναι πιο ακριβή λύση. Ο τεχνικός μας, έρχεται στην εταιρία σας και αφού δει την υποδομή και ενημερωθεί για τις απαιτήσεις σας, προχωράει στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκατάσταση αυτού.

Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου


Αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας για μια εταιρία είναι η χρήση ασύρματου δικτύου είτε για τη σύνδεση των υπολογιστών είτε για ασύρματο internet η οποία είναι λίγο πιο πολύπλοκη όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων σας.

Η ασφάλεια ασύρματου δικτύου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας, ειδικά για τις επιχειρήσεις όπου μπορεί να διαρρεύσουν εταιρικά δεδομένα. Επίσης μπορεί το ασύρματο δίκτυο ή το ασύρματο internet σας να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα γιατί κάποιος γείτονας το χρησιμοποιεί χωρίς τη δική σας έγκριση . Ο τεχνικός μας θα ασφαλίσει το ασύρματο δίκτυο σας με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών κλειδώματος δικτύου ώστε να εμποδίσει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Client-server μοντέλο


Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές (Λογιστικά - Εμπορικά προγράμματα κλπ) που χρησιμοποιούνται και ενημερώνονται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Αυτή η δουλειά γίνεται χρησιμοποιώντας το μοντέλο client-server. Για μια τέτοια εγκατάσταση χρειάζεται ένας ή παραπάνω κεντρικοί υπολογιστές (server) και οι σταθμοί εργασίας (client) που χρειάζονται για την εκτέλεση των εργασιών σας. Αν έχετε ή θέλετε να προμηθευτείτε εφαρμογές client-server, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και την δημιουργία δικτύων client-server.
Αυτή η εργασία περιλαμβάνει: την αγορά και εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή (server), την αγορά και εγκατάσταση του αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος έκδοσης server αν δεν είναι προεγκατεστημένο, την αγορά και εγκατάσταση των σταθμών εργασίας αν δεν υπάρχουν, την εγκατάσταση Κατανεμητή, τη δημιουργία καλωδίωσης και οτιδήποτε άλλο έχει κριθεί απαραίτητο για την σωστή και χωρίς προβλήματα λειτουργία του δικτύου σας.

Καλωδίωση & εγκατάσταση Κατανεμητή


Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης, την εγκατάστασή τους με βάση τα διεθνή πρότυπα, καθώς και την πιστοποίηση της εγκατάστασης. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης διαμορφώνοντας έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία και την εκτέλεση των εργασιών σας.

Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του τοπικού σας δικτύου και να τελειοποιήσουμε την υποδομή σας παρέχοντας σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων.